25. 5. 2019

Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3

O konferenci

image

Dětská psychologie je fascinující obor, který otevírá dveře do světa dětí, který je pro všechny z nás inspirující. U témat dětské psychologie se setkávají nejen psychologové, ale též učitelé, sociální pracovníci a lékaři. Jedině kvalitní interdisciplinární spolupráce je podmínkou úspěchu při práci s dětmi.

Mezioborové setkávání a interdisciplinární diskuse k tématům dětské psychologie je i cílem již 2. české konference dětské psychologie, kterou pořádá Institut psychologie ve spolupráci s nejvýznamnějšími odborníky z tohoto oboru.

Konference je zaměřena na velmi aktuální témata dětské psychologie – od širších zamyšlení o aktuálních otázkách dětské psychologie v 21. století přes nejnovější neurovědecké poznatky o vývoji dětského mozku, k velmi aktuální otázkám psychického vývoje dětí, problematiky ADHD, autismu a řady dalších.

Letošní konference je rozšířena o 1. Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví" , jejímž spolupořadatelem je Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Na letošní konferenci zazní i přednáška světově známé dětské psycholožky z Harvard University - Ellen Braaten, Ph.D.

Prostor bude i pro diskusi a vytváření kontaktů.

Konference je určena primárně pro všechny odborníky, kteří pracují s dětmi – zvláště dětské psychology, pedagogy, ale též sociální pracovníky, dětské lékaře a další. Srdečně zváni jsou ale i všichni rodiče.

Přijďte načerpat inspiraci, dozvědět se nové informace a strávit příjemný čas.

KAPACITA KONFERENCE JE ZCELA NAPLNĚNA, V SOUČASNÉ DOBĚ JE MOŽNÉ REGISTROVAT SE POUZE JAKO NÁHRADNÍK.

Registrace

Účastnický poplatek

Konference
25. 5. 2019 9:00 - 18:00

REGISTRACE JE UZAVŘENA

Účastnický poplatek obsahuje přednáškový program, občerstvení, účastnický certifikát, konferenční materiály.
Změna programu vyhrazena.

Program

Hlavní program během dopoledne je jednotný. Po odpolední přestávce program pokračuje v hlavní části a paralelně bude probíhat v čase 15:20 - 18:00 v přednáškovém sále 1. Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví". V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE NA SYMPOZIUM REGISTROVAT, KAPACITA SYMPOZIA JE NAPLNĚNA.

1. Sympozium Škola a péče o duševní zdraví
Předsedající: 1MUDr.Michal Goetz, PhD, 2PhDr. Lucie Myšková, PhD
Dětská 1psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol, 2Národní ústav pro vzdělávání
15:30 - 18:00

Konference probíhá 25. 5. 2019

Registrace

Partneři

Děkujeme všem partnerům akce!

Kontakt

Pořadatel: Institut psychologie s.r.o.

Místo konání

Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3