25. 5. 2019

Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3

O konferenci

image

Dětská psychologie je fascinující obor, který otevírá dveře do světa dětí, který je pro všechny z nás inspirující. U témat dětské psychologie se setkávají nejen psychologové, ale též učitelé, sociální pracovníci a lékaři. Jedině kvalitní interdisciplinární spolupráce je podmínkou úspěchu při práci s dětmi.

Mezioborové setkávání a interdisciplinární diskuse k tématům dětské psychologie je i cílem již 2. české konference dětské psychologie, kterou pořádá Institut psychologie ve spolupráci s nejvýznamnějšími odborníky z tohoto oboru.

Konference je zaměřena na velmi aktuální témata dětské psychologie – od širších zamyšlení o aktuálních otázkách dětské psychologie v 21. století přes nejnovější neurovědecké poznatky o vývoji dětského mozku, k velmi aktuální otázkám psychického vývoje dětí, problematiky ADHD, autismu a řady dalších.

Letošní konference je rozšířena o 1. Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví".

Na letošní konferenci zazní i přednáška světově známé dětské psycholožky z Harvard University - Ellen Braaten, Ph.D.

Prostor bude i pro diskusi a vytváření kontaktů.

Konference je určena primárně pro všechny odborníky, kteří pracují s dětmi – zvláště dětské psychology, pedagogy, ale též sociální pracovníky, dětské lékaře a další. Srdečně zváni jsou ale i všichni rodiče.

Přijďte načerpat inspiraci, dozvědět se nové informace a strávit příjemný čas.

Registrace

Účastnický poplatek

Konference
25. 5. 2019 9:00 - 18:00

1.450 Kč při registraci do 28. 2. 2019, od 1. 3. 2019 1.750 Kč

Účastnický poplatek obsahuje přednáškový program, občerstvení, účastnický certifikát, konferenční materiály.
Změna programu vyhrazena.

Program

Letošní konference je rozšířena o 1. Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví". Hlavní program během dopoledne je jednotný. Po odpolední přestávce - od 15:30 hod - program pokračuje v hlavní části a paralelně bude probíhat v čase 15:30 - 18:00 v přednáškovém sále 1. Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví". Vzhledem k omezenému počtu míst na tomto sympoziu je nutné v přihlášce uvést, zda máte zájem během odpoledne o účast na hlavním programu nebo sympoziu - vyberte pouze jednu možnost, na místě již nebude možné provádět změny.

1. Sympozium Škola a péče o duševní zdraví
Předsedající: 1MUDr.Michal Goetz, PhD, 2PhDr. Lucie Myšková, PhD
Dětská 1psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol, 2Národní ústav pro vzdělávání
15:30 - 18:00

Konference probíhá 25. 5. 2019

Registrace

Partneři

Děkujeme všem partnerům akce!

Kontakt

Pořadatel: Institut psychologie s.r.o.

Místo konání

Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3